torsdag 23 april 2009

På ny kula

Jag skrev tidigare om mina farhågor rörande upprepning av olika händelseförlopp från hösten 1988. (Är det så säkert att ”farhågor” är rätt ord? En republikansk seger i USA, speciellt med det aktuella president/vicepresidentparet, hade varit icke önskvärt sett utifrån mina värdepremisser och ett decennierekord vad gäller influensa skulle kunna vara något dåligt. Å andra sidan behöver det inte vara det, om alternativet vore att det bryter ut en pandemi i år.)

Nåväl, hur gick det på den sista punkten? När det gäller rekord före slutet av 2008 är det, som jag skrev, definitivt falsifierat: När det gäller säsongen som helhet kan vi inte säga att det ännu är verifierat: vi kan ju som sagt inte vara säkra på att det inte kommer att bli pandemi senare i år. Är det falsifierat att den här säsongen slår decennierekord? Det går att mäta styrkan hos en influensasäsong på olika sätt. Sett till antalet labbfall under toppveckan ligger den här säsongen på nära 300 fall, vilket är ungefär samma som 2003/04. Diagrammen i SMI:s årsrapporter tillsammans med data i en rapport om analys av influensadata visar att ingen säsong sedan1999/00, då toppen var 355 fall, kommit över 300 någon vecka. Sett till det totala antalet labbfall under säsongen är den här uppe i 1997 hittills, enligt senaste nyhetsbrevet, och det blir nog inte många fler nu. I det avseendet hör denna säsong, tillsammans med 1999/00 och 2004/05 till de värsta sedan 1998/99, som är de äldsta labbsiffrorna i rapporten. 2004/05 hade en lägre topp än säsongen innan, men höll sig på en relativt hög nivå under längre tid.

När jag läser de ovannämnda rapporterna, lägger jag märke till hur det senaste årtiondets säsonger kan delas in i två femårscykler: 1998/99 och 1999/00 var det två relativt intensiva säsonger dominerade av den aggressivaste virustypen A/H3. 2000/01 och 2002/03 var det relativt lugna säsonger, där åtminstone den ena präglades av de mildare typerna A/H1 och B. 2001/02 var en halvintensiv H3-säsong. Så kom alltså två intensivare H3-säsonger, 2003/04 och 2004/05. Därefter två lågintensiva säsonger (2005/06 och 2007/08, där den förra var B/H3 och den senare B/H1) med en halvintensiv H3-säsong (2006/07) mellan. I rapporterna finns också äldre diagram tillbaka till 1993/94. Labbsiffrorna före slutet av 90-talet verkar inte vara jämförbara med senare år, men man kan dra slutsatser utifrån överdödligheten under säsongerna. Det tycks som om 1993/94 var intensiv och följdes av ytterligare en intensiv efter två år, med en mild emellan. 1996/97 och 1997/98 verkar ha varit halvintensiva. Den här vintern har vi fått en kraftig H3-säsong igen. Om det markerar början på en cykel av samma slag som 1998–2002 och 2003–07, blir också den kommande vinterns säsong en av de tuffare. När det kommer en ny H3-variant kanske den tar två säsonger på sig att härja runt i landet, men vi kan ju alltid hoppas att denna säsong förblir en av decenniets värsta, bara det inte medför att det blir ännu värre senare.

Inga kommentarer: