måndag 24 maj 2010

Kalendergnäll

Jag skrev här den 7 januari om hur influensaperioder, som medför tillfälligt ökad dödlighet, kan störa trender när det gäller utvecklingen av medellivslängd. I flera fall har medellivslängden minskat under år med kraftig influensa. Under 2009 skedde emellertid ingen minskning, trots ökad dödlighet under årets första månader(1). Dödligheten från mars och framåt var nämligen lägre än under de närmast föregående åren(2). Det kan vara en fråga om differentiell överlevnad bland äldre: när det har varit en period med mycket influensa kan populationen ha blivit friskare, genom att många av dem med sämst hälsa dött.

Om vi tittar på de år med mycket influensa då medellivslängden sjunkit, verkar det vara år då influensan toppat före nyår. År 1988 kom Sichuaninfluensan i december, och då minskade återstående medellivslängd bland 65-åriga kvinnor (där influensaår brukar märkas mest) med 0,2 år. Andra sådana bakslagsår, som 1993 och 1999, har det också varit influensatopp före nyår(3). Åren som kommit efter har det sedan skett en markant ökning av livslängden vid 65: den nämnda effekten har infallit efter nyår. Men det tredje året i de aktuella serierna, 1990, 1995 och 2001, har det på nytt skett en viss minskning av livslängden, trots att det inte verkar ha varit så mycket influensa dessa år, vilket kan bero på att effekterna av den tillfälligt förändrade överlevnaden mattats.

En influensa före nyår verkar alltså kunna stöka till livslängdstrender för flera år framåt, som om det inte vore nog att officiell dödsorsaksstatistik är årsuppdelad, vilket komplicerar jämförelsen av influensaperioder, då de ofta löper över nyår, så att två stycken delvis infaller under ett och samma år. Många epidemiologer och demografer, åtminstone i länder på norra halvklotet med tempererat klimat, skulle kanske önska att vi tagit efter t.ex. den koptiska kyrkan, vissa grupper i Indien eller vissa nyhedniska riktningar. De har nämligen nyår under norra halvklotets höst(4), alltså så långt det går att komma från slutet av en normal influensaperiod, i ett land av det nämnda slaget, innan nästa börjar.

(1) Återstående medellivslängd för åren 1751-2009, SCB, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____25830.aspx

(2) Preliminär befolkningsstatistik per månad 2007-2010, SCB, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____25896.aspx

(3) Influensarapport: Årsrapport för säsongen 2007/2008, SMI, http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/arsrapporter-och-verksamhetsberattelser/smis-arsrapporter-om-influensasasongen/influensarapport-arsrapport-for-sasongen-2006-2007/

(4) New Year, Wikipedia-artikel, http://en.wikipedia.org/wiki/New_Year

Inga kommentarer: