måndag 7 februari 2011

Bred front

Svenska medier rapporterar att en engelsk forskargrupp gjort framsteg med ett nytt influensavaccin. En studie av forskargruppen finns publicerad i Clinical Infectious Diseases(1). Poängen med det nya vaccinet är att det stimulerar det cellmedierade försvaret mot interna virusproteiner, som är förhållandevis lika för alla stammar av influensa A-virus. Tekniskt bygger det på en virusvektor som kodar för dessa interna influensaproteiner. De influensavacciner som är i bruk idag skapar ett antikroppsskydd mot virusets ytproteiner, som dels förändras gradvis genom s.k. antigendrift, dels kan bytas mot i grunden annorlunda proteiner, genom omsortering från ett virus som inte cirkulerat i människopopulationen, vilket kan ge upphov till pandemi. Detta gör att dagens vacciner bara ger ett smalt skydd, sämre än genomgången infektion, vilket är anledningen till att riskgrupper rekommenderas upprepa vaccinationen varje år, medan den nya vaccintypen skulle kunna ge ett brett skydd, mot alla typer av influensa A-virus.

Jag har aldrig tagit något influensavaccin. Jag har inte tyckt att det smala skydd som ges är värt besvär, kostnader (bortsett från vid pandemin 2009, då det ju subventionerades) och i och för sig oftast relativt lindriga biverkningar. Men jag kanske kommer att ta ett sådant här vaccin, om det blir allmänt tillgängligt och inte har värre biverkningar än ett traditionellt influensavaccin. Jag är 29 år gammal och har varit förhållandevis förskonad från influensarelaterade besvär. Ibland har jag blivit lätt sjuk när det cirkulerat influensa, men jag har inte haft någon verkligt besvärlig influensaliknande sjukdom, med t.ex. feber som varat längre än en dag, sedan jag var hälften så gammal som jag är nu. Men sannolikheten är väl ganska stor att jag en dag åker dit igen. När folk blir ordentligt influensasjuka handlar det antagligen ofta om en otursam kombination av bristande immunitet mot cirkulerande influensastammar och tillfällig nedsättning av det ospecifika immunförsvaret i luftvägarna. Sedan riskerar jag förstås, även om jag själv inte blir speciellt sjuk, att smitta andra, som kan råka värre ut.

Forskarna är i artikeln inne på att det nya vaccinet skulle kunna ges i kombination med komponenter från ett traditionellt vaccin, som stimulerar antikroppsrespons mot ytproteinerna. I så fall kanske vi får åtminstone lika gott skydd som vid genomgången infektion, men förhoppningsvis med betydligt mindre besvär. Men om det här nya vaccinet skall ge varaktigt skydd mot alla influensatyper, jämförbart med t.ex. det skydd mässlingsvaccin ger mot mässling, måste den cellmedierade immunrespons det ger upphov till vara kraftigare än vid genomgången infektion. Det är ju uppenbart att det skydd som fås vid infektion inte alltid räcker, eftersom människor drabbas av influensa flera gånger i livet. En annan aspekt är att även om vi får ett vaccin som stoppar influensavirus, innebär det inte slutet för influensaliknande sjukdom under vintern. Exempelvis kan rhinovirus, som är en vanlig orsak till lättare förkylning, också ge upphov till influensaliknande sjukdom bland friska vuxna(2). Det finns en rad cirkulerande stammar av dessa virus, och de är föränderliga på samma sätt som influensavirus, vilket innebär liknande svårigheter att få fram brett verkande vacciner. Möjligen kan den nya tekniken på sikt komma att användas för att ta fram breda vacciner också mot andra typer av virus än influensavirus.

(1) Berthoud, T.K. m.fl., Potent CD8+ T-Cell Immunogenicity in Humans of a Novel Heterosubtypic Influenza A Vaccine, MVA2NP1M1, Clinical Infectious Diseases 2011, http://cid.oxfordjournals.org/content/52/1/1.full

(2) Boivin, G. m.fl., Role of Picornaviruses in Flu-Like Illnesses of Adults Enrolled in an Oseltamivir Treatment Study Who Had No Evidence of Influenza Virus Infection, J Clin Microbiol. 2002, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11825938

Inga kommentarer: