lördag 2 februari 2008

Epidemiologiskt siffertrassel

Jag har lagt märke till ett återkommande fel som begås när det diskuteras folkhälsa i medier: att man rör ihop sjukdomar i hjärtat eller något av kroppens kärl med sjukdomar i hjärtats kärl. Jag undrar om det är själva ordet ”hjärt-kärlsjukdom” som inbjuder till missförstånd (och använder därför själv hellre något i stil med ”sjukdom i cirkulationsorganen” istället). I SVT har vi nu fått se annonser med svart text mot röd bakgrund: ”HJÄRT-KÄRLSJUKDOM ÄR IDAG DEN VANLIGASTE DÖDSORSAKEN. 47% AV ALLA KVINNOR DRABBAS.” I första avsnittet av programmet de annonserar förekommer det en scen där Solveig Ternströms hjärtläkarfigur säger till sin make, spelad av Loa Falkman: ”Visste du förresten att hälften av alla kvinnor får hjärtinfarkt?” ”Hälften?!” ”Ja.” ”Det var fan…” ”Ja. Fast det talar man ju aldrig om.” Om siffran i annonsen stämmer måste det ju vara ett exempel på den förväxling jag talar om. Har manusförfattarna lagt märke till att förväxlingen förekommer, och vill ge exempel på den genom Ternströms figur, eller gör de sig själva skyldiga till den? Jag anar det senare.

Varifrån kommer för övrigt de 47 procenten? Det finns inget register över alla som har, eller får, någon form av problem med hjärta eller kärl. Det kan vara en några år gammal uppgift om andelen kvinnor döda i sjukdom i cirkulationsorganen. (När jag söker hittar jag t.ex. formuleringen i en artikel i Forskning och framsteg från 2004, som anknyter till ämnet.) Denna andel sjunker gradvis, och i senaste rapporten, för 2005, var den nere på 42 procent (17 procent för infarkt eller annan kranskärlssjukdom). Det finns också anledning att vara försiktig med tolkningen av sådana siffror. Speciellt många gamla människor har flera olika sjukdomar när de dör, men en måste enligt reglerna väljas ut som huvudorsak för statistiken. 2005 dog 7 procent av alla kvinnor, oftast gamla, i det som WHO kallar ”garbage codes” bland cirkulationssjukdomarna: diagnoser som ”hjärtstopp” eller ”hjärtsvikt” utan angiven orsak. Det kan ofta dölja specificerade hjärtsjukdomar som infarkt, men man vet aldrig. Men man kan också argumentera för att 42 procent är missvisande lågt. I t.ex. 8 procent av samtliga fall rapporteras demens eller alzheimers, vilket i många fall åtminstone delvis kan bero på förändringar i kärlen.

Det är bra att de tar upp problem som att det inte forskas tillräckligt på kvinnor, och att otillräcklig kunskap kan göra att både kvinnliga hjärtinfarktpatienter och deras läkare tror att de bara fått influensa eller liknande, men sådan här förvrängning av statistik, som redan från början är vidhäftad med osäkerhet, kan bidra till att det motverkar sitt syfte.

Inga kommentarer: