tisdag 13 april 2010

Vad som hände

Den 11 mars skrev jag här, med anledning av ett blogginlägg på DN, om påståenden om framtiden: om det är så att det finns varelser med fri vilja, skulle vissa filosofer hävda att det idag inte alltid finns något sant svar på vad som kommer att hända i morgon. Det var för en månad sedan möjligt att jag skulle komma att opponera på en uppsats om viljans frihet den 13 april, men det vore också möjligt att jag i stället åkte och hälsade på min mormor, att någon bombhotande campuset så att det måste utrymmas innan seminariet, eller att respondenten gjorde en cykelutflykt i det soliga vårvädret. Många filosofer som tror att framtiden är öppen på det ovan beskrivna sättet, skulle nog ändå gå med på att det att det skulle vara soligt i Stockholm den 13 april var en sak som inträffade i alla framtider som var möjliga för en månad sedan, eftersom ingen fri agent skulle kunna göra något åt det.

Men nu har tillfället passerat, och det var den första möjligheten som realiserades: jag opponerade enligt planerna, och nu ligger det i det förflutna. En del tänker sig att det är något logiskt suspekt med resor bakåt i tiden, eftersom det ser ut som om vi då på olika sätt skulle kunna ändra det förflutna. Man skulle kunna tänka sig att det finns någon fundamental skillnad mellan det förflutna och framtiden, på det sätt som beskrevs i förra stycket: det finns bestämda svar på frågor om vad som har inträffat i det förflutna, men inte alltid på vad som kommer att inträffa, och att det förklarar varför vi bara kan ha några val när det gäller framtiden. Men många filosofer tror inte på någon sådan åtskillnad, och hänvisar till att man måste skilja mellan att ändra i det förflutna och att påverka det. Vi kan inte ändra på det förflutna: dels anta att något faktiskt inträffat, dels att vi gör det ogjort. Detsamma gäller framtiden: vi kan inte både anta att ett attentat kommer att inträffa nästa vecka och att vi kommer att lyckas förhindra det. Däremot kan vi på olika sätt påverka framtiden — det finns ett sant svar på vad som kommer att hända, men det kan vara beroende av vad vi gör, eller kommer att göra – och om resor bakåt i tiden vore fysikaliskt möjliga skulle vi också på olika sätt kunna påverka det förflutna.

2 kommentarer:

svenske floyd sa...

Påverka det förflutna. Harry, Hermione och Ron gör det i Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Det är skojigt. Jag måste läsa den passagen igen.

Karl sa...

Jaså, det kände jag inte till. Om det är så att de ägnar sig åt direkt påverkan av det förflutna från nuet, är det nog betydligt mindre vanligt i litteraturen än tidsresor.