onsdag 9 maj 2012

Framåt mars

Idag har preliminär befolkningsstatistik för mars i år offentliggjorts (1). Jag skrev här den 5 april om att det gick se en överdödlighet i februari, som till stor del kunde antas vara relaterad till influensan. Även för mars ses nu en ökad dödlighet jämfört med de närmast föregående åren, vilket väl var väntat med tanke på den relativt höga incidens i laboratorieverifierad influensa bland äldre som rapporterats ända fram till vecka 13. I mars 2012 dog 4652 kvinnor och 4066 män (genomsnitt för marsmånaderna 2009–11 är 4211 kvinnor och 3864 män). Under hela det första kvartalet har i genomsnitt 146 kvinnor och 133 män/dag dött över en 91-dagarsperiod. Under 2010 och 2011 var det motsvarande period (då 90 dagar, eftersom det inte var skottår) 137 och 139 dödsfall bland kvinnor och 129 och 128 dödsfall bland män; en genomsnittlig dag under första kvartalet 2009, då det också var ganska mycket influensa bland äldre, under i första hand januari, dog 147 kvinnor och 134 män.

Om vi hade nyår i april, vilket är fallet i t.ex. en del asiatiska kalendrar (2), skulle det för det närmast gångna året nästan säkert registreras en något reducerad livslängd jämfört med tidigare år, speciellt bland kvinnor. Senast det inträffade i Sverige var annars 1999, då det var hög influensaaktivitet i slutet av året. Som det ser ut nu är det väl tveksamt om något sådant fenomen kommer att visa sig för 2012. Det kan det bli något reducerade dödstal de kommande månaderna, på grund av selektiv överlevnad, och om det inte kommer någon influensa där äldre är hårt utsatta före nyår, kommer livslängden för 2012 troligen ändå att bli högre än för 2011. Kanske blir säsongen 2012/13 ganska lugn, eftersom många nu fått immunitet mot cirkulerande A(H3N2) och A(H1N1)pdm09 inte tycks ha driftat iväg i någon större utsträckning under de år den cirkulerat. Frågan är om den senare influensan kommer att överleva i längden, eller om den blir utkonkurrerad av mer anpassliga A(H3N2)- och B-varianter.

I varje fall görs det en del när det gäller att ta fram influensavacciner med bredare skyddseffekt än de som finns på marknaden idag. Idag rapporterar SVT om forskning på vacciner som riktar in sig på att skapa antikroppsskydd mot stammen på HA-proteinet, som sitter på influensavirusets yta, i stället för proteinets föränderliga huvud (3). Återstår att se vart det leder; tidigare har forskning kring bredare influensavacciner till stor del gått ut på att skapa cellmedierad immunitet mot interna proteiner i viruset.

(1) SCB befolkningsstatistik (Tabeller och diagram, månadsstatisk för riket), http://www.scb.se/Pages/ProductTables____25795.aspx

(2) New Year, Wikipedia-artikel, http://en.wikipedia.org/wiki/New_Year

(3) Enhetsvaccin mot influensa skymtar, TT 2012-05-09, http://svt.se/2.108068/1.2797033/enhetsvaccin_mot_influensa_skymtar

Inga kommentarer: