torsdag 9 juli 2009

Gömma sig i avkrokarna

Jag skrev här för några veckor sedan om hur fall av den nya influensan främst rapporterats i relativt rika länder, och hur det kan ha att göra både med benägenhet att testa och faktisk utsatthet p.g.a. mer resande. De större stater utanför Afrika som fortfarande går fria, enligt ECDC, är snart nära nog identiska med de asiatiska länder som slutar på ändelsen -stan: Pakistan, Afghanistan och fem gamla sovjetrepubliker. Nu har visserligen några fall rapporterats från Afghanistan, men det var alla amerikanska medborgare på en militärbas. Det är länder som är ganska fattiga, och alla utom Pakistan är också inlandsstater. Kalle Anka åkte till Långtbortistan när han hade ställt till det och måste gömma sig. Författaren Staffan Skott gör en poäng av det när han diskuterar de centralasiatiska länderna i sin bok Det nya Ryssland. Regionen har i Sverige blivit en symbol för avlägsenhet och otillgänglighet. Andra -stan-varianter kunde förekomma i serierna. I en serie som publicerades julen 1972 drog Joakim med familjen till ”det fjärran Glaciostan, där det är mycket mörkt och kallt”, för att slippa julfirandet. Det hände också att Kalle flydde till Timbuktu, som är en faktisk plats i Mali, också det en fattig inlandsstat utan rapporterade influensafall.

Man kan se ett geografiskt spridningsmönster, som på ett sätt påminner om det internationella, även när det gäller de 118 fall som hittills hittats i Sverige. Hälften av dem finns i Stockholms län, och bara två finns i något av de fem norrländska länen. Hade fallen varit fördelade i förhållande till regionernas folkmängd, hade vi haft cirka 25 fall i Stockholms län och 15 i Norrlandslänen. Bara 27 av de 118 fallen uppges ha smittats i Sverige. Annan statistik visar också att folk i tät- och glesbygdskommuner av det slag som är dominerande i norra Sverige betydligt mer sällan än folk i storstadsområden åker utomlands på semester. Nu vet jag inte i vilken mån det höga antalet fall i Stockholmsområdet beror på att det gjorts laboratorieanalyser på resenärer som ankommit dit, fast de kan höra hemma i andra län.

Inga kommentarer: