torsdag 12 november 2009

Nitlott

De filosofiseminarier som är aktuella för mig denna vecka handlar båda om olika moralfilosofiska aspekter på att avgöra beslut genom lottning. Vissa filosofer har ansett att det är något orättfärdigt om man i en situation där man måste välja mellan att offra olika grupper av personer direkt väljer att offra en specifik grupp. Det rätta vore i stället att låta valet avgöras genom lottning, även om det kan leda till att fler personer offras än om man valt ut en bestämd grupp (t.ex. den med minst antal personer). En variant är viktade lotterier, där man t.ex. kan tillåta att en större grupp får fler lotter. Det anknyter till aktuella händelser, även om ingen av seminarietexterna specifikt tar upp det. Filosofen Martin Peterson har pläderat vikten av att prioritering av pandemivaccin avgörs genom lottning, vilket nog till en del ligger bakom hans moraliska upprördhet gentemot politikerna i Uppsala, som skaffat sig förtur i vaccinationskön, även om han också hänvisar till att förturen står i strid med lagstadgade principer och därmed är odemokratisk(1).

Nu har jag också sett att experter från SMI börjat gå ut i medier med bemötanden av korsimmunitetsargumentet mot vaccination, som jag diskuterat i de senaste veckornas inlägg(2)(3). Sören Andersson och Maria Brytting är båda inne på att folk som exponeras för viruset efter att de vaccinerat sig kan få en lindrig infektion som ändå ger fördelarna med naturlig immunitet. Jo, på så vis skulle vaccinationen kunna leda till en bestående nettominskning av svårartad influensa.

Ett problem kunde vara om cirkulerande antikroppar som bildats efter vaccinationen, eller antikroppar som bildas efter aktivering av minnesceller i immunförsvaret, som kan reagera efter att antikroppsnivåerna sjunkit, eliminerar viruset innan något nytt skydd hunnit bildas. I en artikel från 1999 modelleras hur en strategi med årliga vaccinationer under vissa omständigheter kan slå knockout på sig själv på detta sätt(4). Antalet personer i befolkningen som alls exponeras för denna virusstam, eller lätt driftade varianter där vaccinet skyddar, kommer också att minska: de personer som på sin höjd får en lätt infektion utsöndrar troligen inte så mycket virus. Om ett par år kanske vi då står i en situation där betydligt fler svenskar i praktiken saknar skydd mot cirkulerande, eventuellt mer virulenta, influensavirus, jämfört med hur det varit om vi inte massvaccinerat i år, och vi kan inte vara säkra på att hinna vaccinera alla i tid. Jag undrar om det finns någon människa som är kapabel till annat än lösa spekulationer om hur det kommer att utvecklas.

I en intervju publicerad på SMI:s hemsida säger Brytting också att hon faktiskt skulle önska att den nya influensan konkurrerar ut den gamla H3N2-subtypen som dominerande säsongsinfluensa(5). Anledningen är just att den i dagsläget verkar ”snällare”. Vi hade en ganska intensiv H3N2-säsong i vintras, med topp i januari. Ungefär 1000 fler svenskar dog under januari 2009 än under någon av januarimånaderna 2006–08(6). Säkerligen var det oftast gamla, kroniskt sjuka personer. Samtidigt har jag anekdotiskt stöd, från folk i min omgivning, för att denna vinterinfluensa inte heller var vidare trevlig för unga, såvitt jag vet, friska vuxna. Om vi lyckas bromsa en vintervåg av den nya H1N1 genom att nu skapa god flockimmunitet, finns det då risk att vi ger en konkurrensfördel åt H3N2, som fortfarande kan cirkulera sporadiskt, och brukar toppa under vintern?

(1) http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3765337.svd

(2) http://nyhetskanalen.se/1.1325693/2009/11/10/fragor_och_svar_om_svininfluensa

(3) http://www.halsa.se/halsa_nytt.asp?id=23&artikelid=260&com=t

(4) Variable efficacy of repeated annual
influenza vaccination, PNAS 1999, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10570188

(5) http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2009/tuffa-tider-for-flunsans-frontsoldat/

(6) http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____25896.aspx

5 kommentarer:

Marcin sa...

Med andra ord ju mer vi vaccinerar oss ju mer beroende bliv våran art av vaccinerna för dess överlevnad. Skjuter vi inte bara på problemet genom att vaccinera oss alltmer?

Karl sa...

Jo, det finns (enligt min bedömning som uppnosig filosof, som försökt ta del av experternas argument så gott jag kan) en risk att vi skjuter på problemet, även om det knappast är artens överlevnad som står på spel i detta fall. Problemet gäller inte alla typer av vaccin, utan just de influensavacciner vi nu använder, där de virusdelar mot vilka vaccinerna skapar immunitet förändras på ett svårförutsägbart sätt.

svenske floyd sa...

Jag har inte köpt någon lott i vaccinlotteriet ännu. Har svårt att bestämma mig!

Karl sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Karl sa...

Nej, jag har inte heller tagit något, fast vaccinatörerna var på vårt campus nu i måndags. Medan jag väntar på något riktigt bra argument hinner väl den här vågen ebba ut, eller så smittas jag och blir naturligt immun (och kommer därefter förmodligen inte heller att smitta andra). Jag kanske f.ö. redan blivit det, även om jag inte haft någon influensaliknande sjukdom; det är det ju långt ifrån alla som får.