lördag 21 november 2009

Varsågod och välj

Jag har ägnat denna vecka åt bl.a. seminarier om modellering av värdefull valfrihet. Ofta framställs ökad valfrihet i olika sammanhang, t.ex. när det gäller utbud av varor och tjänster, som något positivt. Mest uppenbart är kanske att det kan ge människor ökade chanser att få vad de vill ha, när folk har olika preferenser och dessa inte kan förutsägas för varje individ. Bortsett från detta kan man tycka att det finns fördelar med att människor i olika valsituationer ställs inför flera alternativ, där valet kanske inte är självklart, för att få ökade möjligheter att uttrycka sin personlighet, att vara ”upphov” till sina val etc. Å andra sidan kan ökad valfrihet också medföra negativa saker, som ökad beslutsångest. Jag tänker på Stainsław Leśniewski (1886–1939), en polsk filosof, som var en av många som under tidigt 1900-tal arbetade med logiska system som skulle fungera som grundval för matematiken. Han verkar ha varit plågad av beslutsångest: när han som ung skulle översätta ett filosofiskt verk från tyska kom han aldrig längre än till andra ordet i titeln, prepositionen ”zur”, där han var oförmögen att hitta någon perfekt översättning(1).

För att fortsätta min vaccinationsföljetong kan jag hänvisa till en artikel av Brytting, Linde och några andra SMI-experter, som ger en teoretisk grund till antagandet att det finns risk för en farligare andra våg av pandemin och, implicit, till att immunitet skapad enbart av vaccin som Pandemrix troligen kommer att hjälpa mot denna(2). Tidigt under en pandemi kan virus med mutationer som gör att de sprids effektivare få ett övertag, även om de inte förändrats antigent, alltså så att immunitet mot tidigare varianter av det pandemiska viruset hade fungerat sämre. Virus kan uppnå detta t.ex. genom förändringar i inre proteiner, som gör att de kan motverka det naturliga, icke-specifika, immunförsvarets antivirusmekanismer, vilket kan ge både ökad smittspridning och ökad risk för svår sjukdom: båda fenomenen på grund av att mer virus produceras hos de smittade. Men folk som vaccinerats med ett ytproteinbaserat vaccin baserat på det icke-muterade viruset borde vara skyddade också mot ett sådant virus, så länge det inte förändrats i andra avseenden. Om det nya viruset får fortsätta cirkulera, kommer det att drifta, så att B-cellepitoperna på HA-proteinet, som de flesta antikropparna binder till, förändras, vilket medför att tidigare immunitet ger mindre skydd, och mycket tyder på att Pandemrix-skapad immunitet är sårbarare för detta än infektionsskapad, av de skäl jag nämnt i tidigare inlägg. Kanske får en mindre aggressiv variant då övertaget: de virus som kom efter den otrevliga andra vågen av spanska sjukan var inte så aggressiva.

Hur som helst är det väl tveksamt om detta är något dråpslag mot korsimmunitetsargumentet mot massvaccination. Om ett mer aggressivt virus i stället uppstår genom genetisk omsortering med ett annat virus, där HA-proteinet byts ut, kanske enbart vaccinimmuna har sämre skydd än infektionsimmuna. När det gäller spanska sjukan visste forskare 2006 i varje fall inte hur virusen skiljde sig mellan den beskedligare första vågen och den andra, eller vilken grad av korsskydd som förelåg mellan vågorna(3). Att äldre inte bara är mindre utsatta än yngre för denna pandemi, utan också är mindre utsatta än de själva brukar vara vid en vanlig H3-säsongsinfluensa, kan bero på att HA-proteinet i det pandemiska H1-viruset härstammar från gamla svininfluensavirus, som var nära släkt med spanska sjukans virus och förändrats långsamt under cirkulationen bland svin (se diagram från SMI(4)). Om viruset inom ett par år förändras så att korsimmuniteten som finns bland äldre blir mindre effektiv, kan det också vara en fördel ur samhällssynpunkt om yngre har fått ett så brett skydd som möjligt.

(1) Stanisław Leśniewski, SEP-artikel, http://plato.stanford.edu/entries/lesniewski/

(2) Darwins principer styr
utvecklingen av A/H1N1, Läkartidningen 2009, http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=12085

(3) 1918 Influenza: the Mother
of All Pandemics, EID 2006, http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol12no01/05-0979.htm

(4) Vaccin och antigen drift i hämagglutinin, SMI 2009, http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/PDF-filer/Vaccin%20och%20antigen%20drift%20i%20h%C3%A4magglutinin.pdf

Inga kommentarer: