lördag 19 juni 2010

Bör-förvirring

I tisdags höll jag s.k. slutseminarium för min avhandling. Det är, som namnet antyder, det sista seminarium man skall hålla före disputationen, och det går ut på att man presenterar hela sitt utkast och anlitar någon forskare som är specialiserad inom området, och inte som annars en annan doktorand, för opponering. Det jag skriver om är s.k. deontisk logik, som handlar om logiska relationer mellan normuttryck som ”påbjudet”, ”tillåtet” och ”förbjudet”. Jag ställer då upp en formell kalkyl med ett formaliserat språk och olika regler som skall motsvara slutledningar vi i naturligt resonemang kan dra t.ex. från att någonting är påbjudet: av typen, om det är påbjudet att a och påbjudet att om ab, är det även påbjudet att b. En sådan kalkyl brukar kompletteras med en s.k. formell semantik, som ger en sorts tolkning av uttrycken i det formella språket; idén är att kalkylen skall vara sund och fullständig i relation till semantiken, alltså man skall kunna använda reglerna i kalkylen för att bevisa b utifrån a precis i de fall där b följer ur a i semantiken.

I varje fall om man har ett syfte som det jag har, d.v.s. att använda logiken för att förklara hur vi resonerar i vardagliga (eller moralfilosofiska) sammanhang, måste man i sin tur också göra begripligt hur semantiken är kopplad till en begreppsapparat vi kan känna igen därifrån. Det var främst på den punkten opponenten gav mig bakläxa. Han sade att han inte visste vad han skulle säga till en moralfilosof när det gäller vad som följer från filosofens moraluppfattning med den tolkning av ”bör” som jag ger i avhandlingen. Jag kan hålla med om att den kritiken var berättigad som framställningen ser ut. Men det blev en ganska intressant diskussion, och nu tror jag väl att jag kan få fason på de saker som påpekades, så att jag är klar med avhandlingen i höst.

Inga kommentarer: