torsdag 12 augusti 2010

Postpandemin är här

Nu i dagarna har WHO annonserat att den här pandemin officiellt är över: världen har gått in i en postpandemisk period(1). Det de säger i pressmeddelandet är att de väntar sig att det nya H1N1-viruset skall ligga kvar och bete sig som en säsongsinfluensa ett antal år framöver, precis som skett vid tidigare pandemier. Även om överdödligheten tycks ha varit lägre än vid en kraftigare säsongsinfluensa, var det ändå ett virus som var nytt i den meningen att dess HA- och NA-proteiner, som antikropparna i huvudsak binder till, inte kom från antigen drift från tidigare säsongsvirus. Immunitet som förvärvats de närmaste föregående influensasäsongerna har därmed knappast varit till någon speciell nytta (även om det kanske bidragit till en mer ospecifikt, cellmedierat skydd mot interna proteiner, som kan skydda mot svår sjukdom). Om det nya viruset ligger kvar, och gradvis förändras genom antigen drift, är det också möjligt att karaktären hos influensa förändras för lång tid framöver, kanske i lindrigare riktning, vilket jag skrev om här 27 februari.

Tyvärr, kanske man skall säga, är det tveksamt om denna nya influensa kommer att bli helt dominerande A-influensa under de säsonger som kommer. WHO:s uppdateringar över virusläget visar att den gamla A/H3N2, som gett upphov till de värsta säsongsinfluensorna efter Hongkong-pandemin 1968 fram till 2009, fortsatt cirkulera, bl.a. i Afrika(2). Den nya H1N1 var kanske för begränsad till vissa åldersgrupper för att helt slå ut H3N2, på samma sätt som den H1N1-stam som kom i slutet av 70-talet inte varaktigt slog ut H3N2. Det kan väl inte uteslutas att H3N2 kommer tillbaka till Sverige nu i vinter, och den kanske får en konkurrensfördel när så många har immunitet mot H1N1 genom vaccination eller sjukdom.

Är det några som kan bli glada över det? Kanske de som låg i influensa vintern 2008/09: de kommer nog att ha ett relativt gott skydd mot eventuell H3N2 2010/11, eftersom viruset knappast hunnit drifta speciellt mycket. Om H3N2 bland människor nu helt sopats undan, hade kanske någon H3N2-stam förr eller senare återkommit från fågel- eller svinvärlden, men den hade nog inte varit släkt med den som cirkulerade 2008/09. Jag bestämde mig för att inte ta någon spruta hösten 2008: min tanke var det som diskuterades av många senare under pandemin, att korsimmuniteten blir bättre med sjukdom än vaccin, så att det är tveksamt om vaccin lönar sig i längden. Jag fick inte influensa vintern 2008/09, men det hade känts grinigt om jag fått det, speciellt om jag blivit så sjuk som många tycks ha blivit, och det virus jag då förvärvat immunitet mot omedelbart därefter försvunnit från människopopulationen för alltid.

(1) H1N1 in post-pandemic period, WHO-meddelande 2010-08-10, http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2010/h1n1_vpc_20100810/en/index.html

(2) Pandemic (H1N1) 2009 - update 112, WHO-meddelande 2010-08-10, http://www.who.int/csr/don/2010_08_06/en/index.html

Inga kommentarer: