söndag 2 augusti 2009

Kvickt ljus

Nu i veckan rapporterades att folk i Stockholm börjat hamstra glödlampor. Anledningen är att matta glödlampor förbjuds inom EU från första september, i syfte att spara energi, även om befintliga lager får säljas ut. SVT citerar en lampaffärsexpedit som säger att lågenergilampan, som lanseras som det främsta alternativet, skulle bli ”lite blågrön” i tonen, vilket de kunder som köper på sig glödlampor inte gillar. Det är underligt att de låter det där stå oemotsagt. Att folk har sådan uppfattning kan kanske vara en förklaring till att de hamstrar glödlampor, men de lågenergilampor som säljs i dag har normalt ungefär samma färgtemperatur som vanliga glödlampor (även om färgåtergivningen kan vara litet sämre), och det borde journalisterna själva ha kunnat konstatera genom att titta på en lampa i butiken.

Nu finns det andra problem med lågenergilampor, som att de innehåller kvicksilver (samtidigt som glödlampor bl.a. innehåller bly), och att vanliga modeller inte går att ljusreglera, även om det finns dyrare varianter som skall klara det. I framtiden kommer vi kanske att använda lysdiodlampor, som är ännu effektivare och hållbarare än lågenergilampor och inte innehåller tungmetaller. Idag är de dock dyra och finns inte för höga ljusstyrkor.

Lågenergilampor är i själva verket små lysrörsarmaturer med driftdonet och lysröret hopbyggda. Jag har läst många på nätet som oroar sig inte bara för kvicksilvrets påverkan på miljön och påverkan på människor i samband med tillverkningen, utan också för att det skulle vara förfärligt farligt om en lågenergilampa gick sönder, så att kvicksilver spreds i rummet. En miljöexpert i en artikel hos TV4 anser att lamporna borde märkas med dödskalle. Jag har aldrig, varken nu eller tidigare, hört någon som oroat sig för att bli kvicksilverförgiftad av ett vanligt lysrör som krasat, trots att lysrör funnits överallt sedan 1940-talet och äldre modeller innehåller mer kvicksilver än de lågenergilampor som säljs idag.

2 kommentarer:

Lighthouse sa...

Jag haaller med om att alla lampor har foerdelar
Foerbudet aer i min syn fel, men
det oavsett hur bra eller daaliga sk laag-energi eler LED-lampor aer...

Inte minst:

Varfoer foerbud hos er i SVERIGE ???

Sverige = ingen energibrist
Sverige = naestan inga koldioxidutslaepp fraan kraftverk
Sverige = 9 av 10 koep aer gloedlampor, med overvaeldigande popularitet av matta icke blaendande gloedlampor (OBS att aeven matta halogenlampor foerbjuds! )
Sverige = oever EU genomsnittet i gloedlampor per vaaning (ca 30) varav att situationer med gloedlampsfoerdelar oekar
Sverige = saerskild foerdel av glodlampor som fungerar baettre/snabbare i kyla
Sverige = saerskild foerdel av vaermeffekt fraan gloedlampor
Sverige = drabbas saerskilt av kvicksilver oekningar, eftersom kolkraftverk saknas (mer om kvicksilver, o att kolkraftverk kvicksilver foer oevrigt blir ett allt mindre problem http://www.ceolas.net/#li19x )

Vad aer det foer "besparing" att folk inte faar koepa vad de uppenbarligen VILL kopa?
9 av 10 gaanger vaeljer alltsaa svenskar vanliga gloedlampor (EU statistik)
OBS om man skulle foerbjuda vad folk INTE vill koepa, ger det ju ingen "besparing"!

Dessutom, av maanga skael
aer besparingar i helhetsperspektiv heller inte saa stora:
http://www.ceolas.net/#li171x

Aeven om man ville dra ner paa foersaeljning aer SKATT smartare:
staten skulle tjaena paa faerre saalda
lampor - och folk behaalla valmoejligheten.
10-20 kr paa nerdragen försaeljning av nuvarande 70-80 miljoner lampor per aar
skulle tjaena miljardbelopp åt staten under kommande aar, som kunde gaa till miljoe aatgerder av mer vaerde aen aaterstaende gloedlampor ger i problem
Skatt i sig ej befogad, men baettre aen foerbud = foer alla parter, och foer miljön med.

Peter i Irland

Karl sa...

Jag tar inte ställning för/emot förbudet i inlägget, och jag är själv tveksam. Kanske vore skatt ett bättre alternativ. När det gäller vissa av de detaljargument du kommer med, så gäller att även elproduktion med vatten och kärnkraft, som vi har i Sverige, medför, eller riskerar att medföra, miljöproblem. Det finns alternativa ljuskällor som fungerar i kyla, både anpassade lågenergilampor och olika HID-lampor, som länge använts för vägbelysning, som dock kräver specialarmatur. Det är också tveksamt om värmen från glödlamporna är till så stor nytta i svenska bostäder (se t.ex. simulering hos Energimyndigheten.