onsdag 17 november 2010

Slå sig på tummen

De senaste veckorna har jag haft fullt göra med min avhandling. I mitt inlägg här 19 juni skrev jag om slutseminariet på manuskriptet. Under sommaren gjorde jag vissa ändringar för att bemöta de invändningar jag fick där. Ändringarna var inte så stora textmässigt, även om de rörde ganska centrala delar. Jag höll inget nytt seminarium efter ändringarna, även om jag diskuterade dem med handledare och folk i Holland. Nu klagade betygsnämnden, som skall godkänna avhandlingen, på att de inte förstod mina nya definitioner. Till en del verkar förvirringen bero på skrivfel i de formella avsnitten. Märkligt nog, kan man trycka, är det inte praxis i Sverige att låta betygsnämnden se manus innan det går till tryck.

Efter detta har vi bestämt oss för att det är bäst att rätta till de aktuella delarna och låta trycka en ny upplaga av avhandlingen. Därmed uppskjuts också min disputation från 20 november, till 29 januari nästa år. Spikningen är alltså borttagen och länken i förra inlägget fungerar inte längre, men det kommer att läggas ut en uppdaterad version i början av nästa år. Nu känns det också litet tryggare, eftersom betygsnämnd och opponent kommer att få en chans att komma med synpunkter på den uppdaterade versionen innan den skickas iväg.