lördag 29 augusti 2009

Virus på drift

Om någon månad väntas Sverige inleda massvaccinering mot 2009-pandemiinfluensan. Debatten kring detta har kretsat mycket kring eventuella biverkningar av vaccinet. Men om man vill ifrågasätta vaccineringen, är det kanske bättre att fokusera på de långsiktiga effekterna när det gäller immunitet mot influensa. Vid tidigare influensapandemier under 1900-talet har det nya viruset ersatt tidigare influensa A-virus som säsongsinfluensa och fortsatt cirkulera i gradvis förändrade, driftade, varianter ända tills nästa pandemi. (Vid H1-pandemin 1977 ersattes inte tidigare A-virus fullt ut, vilket kanske beror på att den var för svag och begränsad till låga åldrar.) Denna förändringsbenägenhet är en sak som skiljer influensaviruset från virusen bakom sjukdomar som mässling, polio och smittkoppor, som gått att utrota eller varaktigt begränsa med vaccin. Av naturliga skäl kan vi inte nu veta hur pass varaktig immunitet eller hur pass gott skydd mot driftade varianter det nya vaccinet ger, men i en artikel i SvD diskuterar cellbiologen Ann-Cathrin Engwall aspekten att vaccin ofta ger sämre skydd än genomgången infektion mot likartade virus(1). Om det dyker upp en mer aggressiv variant av 2009-pandemiviruset i framtiden, kan de vaccinerade befinna sig i ett sämre läge än de som haft influensan. Vaccinet lär ju inte stoppa fortsatt global spridning, då bara en liten del av världens befolkning vaccineras. Ironiskt nog, kan man tycka, har just risken att influensan skulle bli mer aggressiv i framtiden anförts som skäl för vaccinering. Då har man naturligtvis förutsatt att vaccinet kommer att ge effektivt skydd även mot den driftade, farligare varianten.

Infektionsspecialisten Sven Britton har tidigare uttryckt skepsis vad gäller vaccineringen men har nu ändrat sig, uppger han i SvD(2). Han har varit behandlingsansvarig för mannen som flugits till Danmark för vård och skriver att erfarenheten av detta, att han fått ”se en ståtlig, tidigare frisk man så snabbt ansättas av svår lufthunger som inte ett stort sjukhus intensivvårdsresurser kan rå på”, gjort att hans reserverade hållning till massvaccinering fått sig en rejäl törn. Dödsfall bland personer utan speciella riskfaktorer i länder med utvecklad sjukvård fanns väl dokumenterade redan när Britton skrev sin förra artikel, och jag vet inte om han har några nya argument i sak att komma med.

Om vaccination ger mindre stabil immunitet än infektion, kanske massvaccinering på sikt kan visa sig ha övervägande negativa konsekvenser, även om viruset i sig inte blir mer aggressivt. Det verkar fortfarande vara mest unga som drabbas av 2009-pandemin, vilket kan tyda på viss immunitet bland de äldre. Om man tittar på influensadödligheten i Sverige i vår officiella statistik, kom det några år efter pandemierna 1957 och 1969 år (1960 och 1976) då dödligheten var klart högre bland äldre, men inte yngre, än under pandemiåret. Kanske beror det på att viruset några år efter pandemierna hunnit drifta så att eventuell tidigare immunitet bland äldre inte längre gav något effektivt skydd, samtidigt som den immunitet en hög andel yngre förvärvat genom infektion högst några år innan gav relativt gott skydd. Om samma sak sker inom några år med detta pandemivirus, men massvaccineringen endast gett de yngre kortvarigt skydd, kanske vi får en situation där både yngre och äldre har dåligt skydd och i stor utsträckning drabbas samtidigt, och då kan det verkligen bli trassligt för sjukvården.

(1) http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd

(2) http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3424817.svd

11 kommentarer:

Anonym sa...

Det var en mycket bra utläggning som min fru Ann-Cathrin Engwall instämmer i.

Den skulle verkligen duga som ett nytt debattinlägg i någon tidning i pappersform eller på nätet.

Det behövs fler som förstår och påverkar beslutsfattarna innan de målar in sig i en återvändsgränd av massvaccineringar...
http://svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd

MVH Bo Engwall

Karl sa...

Tack för uppskattningen. Det är förstås spekulationer jag kommer med i inlägget, men jag tycker det är förvånande att de här frågorna som rör långsiktig immunitet hittills tycks ha fått mycket litet uppmärksamhet, med tanke på de resurser som lagts ned på pandemiplanering.

Anonym sa...

Ja men dina "spekulationer" verkar vara ungefär eller minst så bra eller bättre grundade som Socialstyrelsens m fl vilka har beslutat om och ämnar genomföra detta massexperiment tydligen utan att ha noga utrett de immunologiska konsekvenserna för befolkningen på längre sikt.

Jag tror dock att Ann-Cathrin Engwalls debattartikel i SvD har gett beslutsfattarna en tankeställare, iofs i "grevens tid"...

MVH Bo Engwall

Anonym sa...

Ny insändare av Ann-Catrin och Bo Engwall. Inga nyheter men fler behöver förstå...

Anonym sa...

http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=28-AV_ID=956083,00.html

Glömde länken...

Anonym sa...

Försenat influensavaccin.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svininfluensavaccinet-ar-forsenat-1.955157

På så sätt hinner fler svenskar bli smittade av den relativt milda A/H1N1 och därmed erhåller ett betydligt bredare och långvarigare skydd. Precis som Staffan Sylvan uttalat i UNT 9 sept : ”På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet. Ett skydd som bör kompletteras hos riskpatienter med vaccination mot de varianter av influensa som hela tiden dyker upp.”

Det är också i linje med denna artikel på vetenskaplig grund
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd

Massvaccineringen kommer därmed orsaka mindre negativ effekt än befarat.

Kanske har några (politikerna ?) börjat förstå (och pressat Socialstyrelsen etc). Jag har ”lobbat” lite i korridorerna, eller mer än lite.

Bo Engwall sa...

Läs min enkla modell med alternativa vaccinationsstrategier och deras inbördes utfall

http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/Analyser/story/index.html

Karl sa...

Ja, ett scenario där man verkligen kunde förlora på att inte massvaccinera så snabbt som möjligt vore väl om ett virus som blivit farligare efter en mindre ytförändring, så att vaccinet fortfarande gav åtminstone relativt god skyddseffekt, började spridas snabbt, så att man inte hann ge den olyckliga D-gruppen i scenariot vaccin i tid för att uppnå god immunitet, och detta virus skulle återgå till mindre farlig karaktär efter ytterligare drift. Men jag har inte sett någon smittskyddsmyndighet komma med något argument för att det skulle vara mer sannolikt än det scenario ni framställer.

Bo Engwall sa...

Ja, och kvarstår gör att erhållet skydd genom smitta alltid är minst så effektivt även på kort sikt.

Så att begränsa smittspridning i våg 1 när följderna är acceptabla flör nästan alla, framstår som riktigt dumt och kortsiktigt.

Bo Engwall sa...

Blogg i lejonets kula ?

http://www.netdoktor.se/?_PageId=115761&Tab=Blogs#Blog[115768]

Bo Engwall sa...

Min fru Ann-Cathrin Engwall, PhD i molekylär cellbiologi, hittade idag en forskningsrapport som faktiskt stödjer hennes resonemang.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703472?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=1&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed

Jag citerar :

"Our results indicate that avoiding a second influenza epidemic is plausible given sufficient levels of cross-protection are attained via natural infection during an early (herald) wave of infection or vaccination campaigns prior to a second wave. Furthermore, interventions aimed at mitigating the first pandemic wave may be counterproductive by increasing the chances of a second wave of infection that could potentially be more virulent than the first."


Man talar alltså om att det finns en nytta av att befolkningen har ett naturligt försvar för att motverka ATT en andra våg av influensan uppkommer, vilket iofs är en aspekt som vi inte berör i första hand.

Men man säger dessutom att åtgärder för att begränsa smittspridningen i våg 1 kan vara kontraproduktiva när det gäller effekterna som uppstår i en andra, potentiellt allvarligare influensavåg.
Det är exakt det som Ann-Cathrin har fört fram.

Det är ännu inte för sent för beslutsfattarna att tänka om !