torsdag 11 mars 2010

Vad som kommer att hända

Nu har SCB:s befolkningsstatistik för 2009 kommit, med bl.a. uppgifter om medellivslängd(1). Medellivslängden ökar både bland män och kvinnor, men något snabbare bland män: från 79,10 år 2008 till 79,36 år 2009 bland män och från 83,15 till 83,37 år bland kvinnor. Även den återstående medellivslängden vid 65 års ålder ökade: från 17,93/20,84 till 18,16/21,03 år bland män/kvinnor. Jag befarade att medellivslängden vid 65 års ålder skulle minska något 2009, p.g.a. den elaka influensan i början av året, men så blev det alltså inte: det hade i och för sig gått att gissa innan genom att titta på de låga dödssiffrorna för årets senare månader. Det gör att man kan se en tydlig illustration av det jag skrev i mitt inlägg här den 7 januari. Jag kommenterade en artikel av medicinarna Göran Nilsson och Bo Simonsson om ökningen av medellivslängden bland äldre och påpekade att deras metod att redovisa trender utifrån en enkel beräkning av genomsnittlig årlig ökning per decennium blir väldigt känslig för tillfälliga variationer p.g.a. influensaperioder och annat. Den årliga ökningen av medellivslängden bland 65-åriga kvinnor, som redovisades i deras tabeller, var i snitt 0,133 år under 10-årsperioden fram till 1998, men bara 0,081 år under perioden fram till 2008. Hade de suttit och skrivit på sin artikel med tillgång till dagens statistik och förskjutit sina jämförelseår ett år framåt, hade de i stället konstaterat en snittökning med 0,075 år under perioden fram till 1999, men en ökning med 0,111 år under perioden fram till 2009.

I övrigt såg jag att de miljöer där jag bedriver en del av mitt arbete fått viss medial uppmärksamhet. Lars Epstein rapporterar i sin DN-blogg från Stockholms universitets campus Frescati, som han tycker verkar mer inbjudande idag än för 40 år sedan, när han själv studerade där(2). De har haft öppet hus, och han har bl.a. besökt en föreläsning i praktisk filosofi, med en doktorand som han rapporterar lyckades göra honom osäker på om det existerar någon fri vilja, vilket han tidigare trott. Om en månad kommer jag att opponera på en uppsats av henne. Kanske var föregående påstående förhastat: vissa filosofer, som A.N. Prior, skulle hävda att om det t.ex. existerar varelser med fri vilja, är det inte så att påståenden om vad som kommer att hända i framtiden nödvändigtvis har något bestämt sanningsvärde nu: inte bara i den enkla meningen att vi inte säkert kan veta om de är sanna eller falska, utan så att det inte alltid ens finns något att veta rörande detta. I stället finns olika möjliga framtider, som kan realiseras beroende på icke förutbestämda val, och i vissa av dessa kommer jag t.ex. att strunta i oppositionen och i stället åka och hälsa på min mormor.

(1) Återstående medellivslängd för åren 1751-2009, SCB, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____25830.aspx

(2) Epstein, L., Återbesök i Frescati efter 40 år, 2009-03-10, http://www.dn.se/blogg/epstein/2010/03/10/aterbesok-i-frescati-efter-40-ar-6646

2 kommentarer:

svenske floyd sa...

Sista meningen är bra! Åk till mormor. För din nästa föreläsning väljer du ämnet "samvetet".

Karl sa...

Ja, om inte ingripanden från den möjliga respondenten eller andra individer med handlingsfrihet leder till att den valsituationen aldrig uppstår.