torsdag 21 april 2011

Vissnande treklöver

Influensasäsongen 2010/11 verkar nu vara i stort sett över, enligt SMI:s senaste rapport (1). Sett till antalet laboratorierapporterade fall har det varit en intensiv säsong, med 3456 fall hittills. Det är färre än under pandemisäsongen 2009/10, men fler än genomsnittet för tidigare säsonger. Kanske har provtagningsbenägenheten också varit större denna vinter än under vintrarna som föregick pandemin. Av de 3456 fallen utgörs 1122 av den nya A/H1N1 2009, 617 av tidigare influensa A (förmodligen A/H3N2), och 1717 av influensa B. Det är många influensa B-fall jämfört med tidigare år, och det kanske beror på att de B-virus som cirkulerat denna säsong i stor utsträckning tillhört den s.k. Victoria-linjen. Denna har oftast inte varit dominerande vid B-utbrotten i Sverige de senaste säsongerna (2), vilket kan innebära att immunitetsläget i befolkningen var dåligt i början av säsongen.

Antalet A/H3N2-fall har varit relativt litet, och 2008/09 är den enda av de fyra senaste säsongerna då det varit någon större A/H3N2-aktivitet i Sverige. Om vi ser till situationen i USA, har både A/H1N1 2009, A/H3N2 och B cirkulerat, liksom i Sverige, men A/H3N2 har varit den vanligaste av de tre typerna (3). Det är möjligt att säsongen 2011/12 blir en ganska intensiv A/H3N2-säsong i Sverige, liksom 2008/09. Nu har SMI:s rapport för säsongen 2008/09 också dykt upp (2). Den dröjde ganska länge jämfört med tidigare årsrapporter, vilket kanske kan förklaras av allt ståhej kring pandemin. Av rapporten kan man, förutom det som framgått av tidigare veckorapporter, bl.a. utläsa att det var en överrepresentation av personer över 65 år bland laboratoriefallen, vilket är typsikt från en A/H3N2-säsong, som slår mot äldre. Enligt en modell i ett opublicerat manuskript de refererar till, där de tar hänsyn till andra infektioner (RS-virus?) och temperatur, orsakade influensan en överdödlighet på 1640 personer under säsongen.

(1) Influensarapport 15/2011, SMI 2011-04-21, http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/influensarapporter/sasongen-20102011/influensarapport-vecka-15-2011/

(2) SMI:s årsrapporter om influensasäsongen, http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/arsrapporter-och-verksamhetsberattelser/smis-arsrapporter-om-influensasasongen/

(3) Flu Activity & Surveillance, CDC, http://www.cdc.gov/flu/weekly/fluactivitysurv.htm

Inga kommentarer: