lördag 27 augusti 2011

Något förhastat

Jag skrev i slutet av förra inläggen om att det inte gick att reproducera ett av Jucketts och Rosenbergs resultat, om periodmönster hos andelen döda i olika orsaker, på aktuella svenska data. Jag hade då använt mig av den deskriptiva metod de kör med i (1), som bygger på att uppskatta fjärdederivatan för fördelningen av de olika orsakernas andelar. Jag misstänkte sedan att denna metod gav upphov till för mycket brus, och jag provade i stället en alternativ metod de redogör för i artikeln, att ta fram ett oscillationsdiagram genom att subtrahera ett glidande medelvärde från fördelningskurvan för de justerade andelar jag beskrev i förra inlägget. Jag tog sedan fram ett periodogram med hjälp av s.k. Fouriertransform, som J&R. Här framträdde, som diagrammen visar, ett tydligt periodmönster. De olika orsakernas andel tenderar att klustra vid intervall på ca 0,4 enheter på en logaritmisk skala; då exp(0,4)≈1,5 innebär det ett avstånd på ca 50 procent, i relativa tal, mellan varje grupp av orsaker. Detta är något lägre än J&R:s intervall på ca 0,68 enheter, när de tog genomsnittliga andelar för sina olika kohorter 1968, 1973 och 1978, vilket motsvarar nära en fördubbling av andelen för varje grupp. Om det kan bero på något metodologiskt problem, på samplingsfel eller på genuina skillnader vet jag för närvarande inte.

Diagrammen (klicka för förstoring) visar (i) fördelning av andelen döda av totalbefolkningen (på ln-skala på x-axeln och justerad som beskrevs i förra inlägget), (ii) samma fördelning med glidande medelvärde subtraherat och (iii) periodogram för (ii), för 135 dödsorsakskohorter i Sverige 2008. Data tillgängliga via WHO och SCB. Beräkningar gjorda med hjälp av Excel och R (2).

(1) Juckett, D.A. och Rosenberg, B., An unexpected periodicity among the prevalences of human age-related, mortal diseases, Mech Ageing Dev. 1991, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1890878

(2) R Development Core Team (2010). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, http://www.R-project.org

Inga kommentarer: