fredag 25 april 2008

B-lagets revansch

Enligt Smittskyddsinstitutets senaste rapport har 1148 laboratoriefall av influensa konstaterats denna säsong. Så många fler lär det inte bli. De har årsrapporter tillbaka till 2000, och jämför man med tidigare säsonger tycks denna ha varit ganska genomsnittlig, även om den varit rätt segdragen. Det har varit en dubbeltypsäsong: först dominerade A/H1, och sedan tog B överhanden. När två typer cirkulerar bör det innebära att samma person kan drabbas två gånger, eftersom de olika typerna inte ger någon korsvis immunitet. De som testas är ofta de som blir svårt sjuka, och både H1 och B anses ge lindrigare symptom och drabba äldre mer sällan än A/H3, som ensam dominerat de flesta säsonger. Om man utifrån labbsiffrorna söker skaffa sig en uppfattning om antalet fall, lätta eller svåra, i år jämfört med t.ex. 2003/04, 2004/05 eller 2006/07 (H3-vintrar), kanske denna säsong framstår som oproportionerligt lindrig. Förra H1+B-säsongen tycks ha varit 2000/01, och då rapporterades bara 686 fall. Det har inte rapporterats så många B-fall som t.o.m. vecka 16 i år (707) någon annan säsong under perioden rapporterna täcker. Det faktum att årets vaccin inte matchat den cirkulerande B-stammen har kanske bidragit.

Jag minns veckorna före sportlovet 1993: det var någon enstaka elev sjuk i min klass en dag, och nästa dag var plötsligt halva sexan borta. Under de kommande veckorna rapporterade VLT om klassrum i Västerås som gapade tomma, och situationen tycks ha varit likartad på flera håll i landet. Detta var också ett utbrott orsakat av B-virus. Några separata siffror för A- och B-fall från 90-talet har jag inte hittat (diagram i rapporter från 2000-talet visar det totala antalet labbfall tillbaka till 1993/94, och kurvorna är generellt lägre för 90-talet, vilket kanske tyder på lägre rapportering), men det här kanske har varit den värsta B-säsongen på 15 år.

Inga kommentarer: