torsdag 30 april 2009

Pensionärsanpassat

När jag skrev i förra veckans inlägg, att vi inte kunde vara säkra på att det inte skulle bli någon influensapandemi i år hade jag faktiskt ingen aning om händelseutvecklingen i Mexico och USA de senaste veckorna. Men nu verkar det väl ganska sannolikt att förutsägelsen att den gångna influensasäsongen kommer att vara en av decenniets värsta kommer att falsifieras senare i år.

Kan vi vara säkra på att en pandemi med det nya viruset, om det nu blir en sådan, kommer att få mer negativa än positiva konsekvenser? Nästan vilken händelse som helst kan ju medföra positiva konsekvenser genom något sammanträffande: den kan hindra att två människor träffas, som skulle ha fått ett barn som skulle ha ställt till med någon katastrof. Men mer specifikt gäller att det potentiella pandemiviruset är A/H1N1. Det var den dominerande typen av influensa A-virus 1918–57. Typen har cirkulerat igen sedan slutet av 70-talet, tillsammans med A/H3, och de flesta har kanske varit utsatta för den någon gång, även om den nya typen kan vara för olik de existerande för att det skall skydda mot sjukdom. De flesta yngre har nog också varit mer utsatta för H3.

Nu finns det en teori att man har bäst skydd mot den första influensatyp man drabbats av. Om det nya H1-viruset sopar undan H3-viruset, på motsvarande sätt som ägt rum vid tidigare pandemier, kommer H1 att bli den dominerande A-varianten i kanske decennier framöver. De dominerande virusen kommer de att få större likhet med de virus folk födda före mitten av 50-talet infekterades av som barn. Det kanske då medför minskad dödlighet i samband med influensasäsongerna bland äldre personer, som är den grupp som då brukar vara klart mest utsatt. När det gått några årtionden och de aktuella generationerna dött ut, samtidigt som folk födda på 60-talet och framöver blir allt äldre och skörare, kunde det vara optimalt om H3 kom tillbaka.

Det dyker ju upp konspirationsteorier här och var. Snart kanske någon kommer och säger att det är någon pensionärsförening som spritt viruset i syfte att uppnå den ovannämnda effekten.

Inga kommentarer: