fredag 3 april 2009

Leka detektiv

Engelska Wikipedia talar i artikeln om Sherlock Holmes om dennes förmåga att med hjälp av ”deductive reasoning” sluta sig till alla möjliga fakta om folk utifrån, som det tycks, rudimentära observationer. Den svenska versionen beskriver också Holmes metod som att han ”får fram fakta ur bevis” genom ”deduktion”.

Jag besökte nu under kvällen ett föredrag där talaren påpekade att Holmes i själva verket inte alls gör några deduktivt giltiga slutledningar. En deduktivt giltig slutledning – vilket är vad filosofer normalt menar när de pratar om att en slutledning är ”logiskt giltig” – är en där det är självmotsägande att anta premisserna och förkasta slutsatsen, t.ex. från ”Alla fiskar lever i vatten” och ”Alla sillar är fiskar” till ”Alla sillar lever i vatten”. Men när det gäller de förklaringar Sherlock Holmes ger till sina observationer skulle vi alltid kunna förkasta dessa till förmån för alternativa förklaringar.

Holmes tycks ägna sig åt en annan slutledningsform, s.k. abduktion, där man sluter sig från en observation och en regel som säger att det observerade fenomenet inträffar under vissa omständigheter till att de omständigheterna råder; de är den bästa förklaringen av observationen. Vi gör sådana slutledningar till vardags, och i vardagsspråket kallar vi dem nog ofta ”logiska resonemang”. Det är ett exempel på subtila betydelseglidningar mellan filosofi och vardagsspråk av den typ jag beskrev här i mitt julaftonsinlägg.

Vardagliga exempel på abduktiva resonemang skulle kunna vara att jag sluter mig från att någon skriver på någon social nätverkssida att det är 20 grader kallt utanför fönstret till att personen har en utomhustermometer i sitt hem, och från att han sedan skriver att han skulle vilja ha läst Sagan om ringen till att han inte har den i sin ägo men gärna skulle vilja. Jag hade tänkt köpa honom en utomhustermometer i present, men i stället köper jag Sagan om ringen. Jag berättar det för hans fru, som svarar att de har Sagan om ringen, och att han flera gånger försökt ta sig igenom den men aldrig orkat, men att de däremot inte har någon utomhustermometer: de var på besök hos en släkting när han skrev att det var 20 grader kallt utanför fönstret.

Att Holmes slutledningar inte är giltiga deduktioner var väl knappast överraskande för någon som läst litet logik. Men talaren menade att det skapas en illusion av att Holmes ägnar sig åt deduktion bl.a. genom att hans slutledningar aldrig tillåts slå fel, till skillnad från de abduktiva slutledningarna i exemplet ovan. Detta, plus det faktum att abduktion och deduktion båda täcker in vad som till vardags kallas ”logiska resonemang” kan kanske förklara den förväxling de gör på Wikipedia.

Inga kommentarer: