söndag 14 juni 2009

Vad håller jag på med?

Jag har ägnat denna helg åt att bevista en rikstäckande filosofikonferens, som hålls vartannat år och cirkulerar mellan svenska städer med filosofiska institutioner. Detta år hölls den i Lund. Vi deltagare har fått möjlighet att hålla föredrag på 25 minuter, och jag höll själv ett i går, där jag försökte saluföra vissa av de idéer som jag tänker förespråka i min avhandling. Det handlande om hur man kan modifiera vissa vanliga system för logiska relationer mellan normer för att undvika vissa problem de råkar ut för.

Abstracts för samtliga föredrag finns här. Ett föredrag behandlade ett ämne som även jag berörde. I övrigt har jag besökt föredrag om en rad olika ämnen, t.ex. vad som gör trosföreställningar rättfärdigade, existensen av matematiska objekt kontra sanningen hos matematiska påståenden, i vilken mening folk är oeniga i moralfrågor, hur evolutionen kan förklara moraliska konflikter, hur man inte kan tolka betingade sannolikheter om det skall vara något vettigt med dem och semantiska modeller som skall göra reda för kommunikationen mellan folk som spelar Counterstrike.

Om icke-filosofer frågar mig vad jag ”håller på med”, kan jag försöka beskriva mitt specifika avhandlingsprojekt, vilket inte är lätt att göra på ett meningsfullt sätt. Jag kan också svara att jag ägnar mig åt filosofi, vilket kan få till följd att de ber mig ge någon enhetlig förklaring av vad filosofi är. Om man betraktar ovanstående exempel på ämnen som diskuteras av folk verksamma vid filosofiska institutioner idag, säger det väl sig självt att det inte är någon lätt uppgift.

3 kommentarer:

J. Mikael Olsson sa...

Om folk frågar vad en filosof gör kan du ju säga att du i likhet med Wittgenstein försöker få folk att klättra upp på hustak och kasta bort stegarna...

svenske floyd sa...

Vad tyckte du om Lund då? frågar jag som är därifrån.

Karl sa...

J Mikael Olsson: Ja, det kanske skulle få stopp på frågandet...

Svenske Floyd: Jo, det är väl en trevlig stad. Nu hann jag inte se så väldigt mycket utanför universitet; vädret var riktigt dåligt under fredagen. Men Lundagård är allt litet mer smakfullt än vårt campus.