fredag 15 februari 2008

Lurande fel

För två veckor sedan skrev jag här om statistikförvirring i tv-trailers och allmänt om det knepiga med tolkning av dödlighetsstatistik. Nästa vecka är det faktiskt en forskare i Uppsala, L.A. Johansson, som disputerar på en avhandling, Targeting non-obvious errors in death certificates, som behandlar just förekomsten av svårupptäckta fel i sådan statistik. Han har jämfört en mängd poster från dödsorsaksregistret med sjukjournaler och kommit fram till att den s.k. underliggande orsaken (den huvudorsak som normalt syns i statistiken) i registret var fel på BTL-nivå (relativt detaljerad nivå: med kategorier som ”akut hjärtinfarkt”, ”magsäckscancer”, ”malaria” etc.) i 23 procent av fallen. Men felen tenderade att ta ut varandra för olika orsaksgrupper, så det verkade inte som om de påverkade de slutliga siffrorna så mycket, åtminstone inte på en grövre nivå.

Men även om statistiken inte allvarligt strider mot hur den skulle ha sett ut om man alltid utgått från bästa tillgängliga information och följt reglerna, kvarstår problemet att systemet med en enda underliggande orsak kanske inte alltid ger så mycket intressant information i ett samhälle som vårt, där de flesta som dör är gamla och ofta har flera olika krämpor och förslitningar. Sjukdomar i cirkulationsorganen, speciellt bland kvinnor, vilket trasslet jag tog upp handlade om, hör också till de kategorier där detta är mest relevant. (Om en ung svenska, som är rädd att dö tidigt, får höra av en klärvoajant att hon kommer att tillhöra de där procenten som blir rapporterade döda i en sjukdom i cirkulationsorganen, borde hon då inte bli glad, med tanke på att ca 80 procent av dessa svenskor (under 2005) åtminstone blev 80 år?)

Inga kommentarer: