tisdag 2 september 2008

Dagens flumhyllande ungdom

Jag har funderat en del över folks uppfattning om filosofi, eller brist på sådan. Nu har tydligen folk vid Filosofiska institutionen i Göteborg låtit göra en enkät, riktad till elever som läser filosofi på gymnasiet, där de fått besvara frågor om sin syn på filosofin. Nu är inte filosofi obligatoriskt för andra än de som läser samhällsprogrammet, så svaren kanske inte är riktigt representativa för svenska gymnasieungdomar. De filosofistuderande eleverna har kanske inte filosofi som specialintresse i så mycket större utsträckning än andra, men de bör kanske ändå ha en tydligare bild av ämnet. I annat fall är det illa ställt med filosofiundervisningen.

En majoritet ansåg i varje fall att filosofi är intressant och roligt, men relativt få sade sig vilja läsa det vid universitet, och det verkade av deras kommentarer som om anledningen till detta i stor utsträckning var sådant som brist på tydlig arbetsmarknad.

Samma individer som tyckte att det var intressant eller att det var till hjälp när det gällde att fördjupa förmågan att tänka logiskt och klart (en majoritet i båda fallen) tenderade också att anse att det var förvirrande och flummigt. Hur skall man tolka detta? En tolkning är att eleverna anser att det finns vissa riktningar inom filosofin som är förvirrande och flummiga, och andra riktningar som främjar logiskt tänkande. Det är i varje fall en vanlig uppfattning bland företrädarna för olika riktningar. En annan tolkning är att de anser att de olika elementen samverkar, så att flummigheten kan vara till hjälp när det gäller utvecklingen av det logiska tänkandet. Det element av spekulation som spelar en viktig roll inom nästan all filosofi kanske uppfattas som ”flummighet”. Göteborgsfilosoferna är kanske inne på det när de i sin kommentar säger att ”flummigt” kan ha en mer positiv laddning för den yngre generationen.

De avslutade enkäten med att fråga eleverna om de uppfattade filosofi som ett ”manligt” eller ”kvinnligt” ämne, eller ”varken/eller”. Ca 60 procent svarade ”varken/eller”, men bland de övriga svarade nästan alla ”manligt”. Ja, enkäten riktade sig till filosofistuderande på gymnasiet, som kanske läst en del filosofihistoria, och där är det väl så att praktiskt taget alla tänkare de läst om varit män. Så ser det fortfarande ut bland forskarna på filosofiska institutioner i landet, även om utvecklingen på senare år gått mot jämnare fördelning.

Inga kommentarer: