måndag 22 juni 2009

Ordning i hyllorna

Författarinnan Maria Küchen har skrivit en artikel i Sydsvenskan om det filosofievenemang jag bevistade förra helgen. Hon kommer in på avgränsningen av filosofin. Hon talar om en aktionsgrupp som ondgör sig över att vissa filosofer blir ”förpassade” till hyllan för könsrollsfrågor på stadsbiblioteket, eftersom deras utgångspunkt är ”dekonstruktionen av de konstruerade könen” (se artikel i Lundagård). Jag vet inte vad orsaken är i just de fallen, men generellt är det så att böcker med klart filosofiskt innehåll ofta hamnar under andra ämnesord, fast det knappast finns någon degraderande avsikt bakom. Vissa av Ingemar Hedenius essäsamlingar med filosofiskt innehåll hamnar under Allmänt och blandat på våra folkbibliotek, böcker i politisk filosofi, som inte är speciellt relaterade till queerteori, hamnar under samhällsvetenskap, vissa av Freges matematikfilosofiska arbeten hamnar under matematik, och böcker med starkt språkfilosofiskt innehåll hamnar under språkvetenskap. Det är väl ett uttryck för det Küchen säger senare i artikeln: att filosofin överlappar de flesta andra discipliner. Hon har nog fel när hon säger att ”filosofin som ren disciplin är död”, och därmed implicerar att den någonsin skulle ha varit speciellt levande som sådan.

I övrigt har vi 54 bekräftade fall av den nya H1-influensan i Sverige nu. Internationellt sett är det relativt högt i förhållande till folkmängden, men det beror nog till stor del på vår alerta testning. I sydliga länder, som Argentina, Chile, Australien och Nya Zeeland har det tagit fart ordentligt, vilket var vad man kunde vänta när de går in i sin naturliga influensasäsong. Länder som inte rapporterat några fall alls är t.ex. nästan alla länder i Afrika söder om Sahara, Irak, Iran, Afghanistan, Burma och flera av länderna i forna Sovjetunionen. Det beror nog inte bara på att de varit exceptionellt förskonade från smittan, även om det kanske faktiskt är så att länder med låg levnadsstandard tenderar att vara mindre utsatta under tidiga stadier av en pandemi, eftersom befolkningen där reser mindre; när smittan väl sprids kanske den å andra sidan får värre konsekvenser än i rikare länder.

När det gäller pandemin 1957 verkar det som om den s.k. Världsungdomsfestivalen, som hölls i Moskva under sommaren, hade betydelse för att påskynda spridningen i Europa, bl.a. i Sverige. Enligt Wikipedia deltog 34 000 personer, och festivalens motto var ”För fred och vänskap”. Nu i veckan håller de Peace & Love i Borlänge, som väntas slå rekord med 36 000 sålda biljetter. D-vitamin uppges främja motståndskraften, så vi får väl hoppas att deltagarna ätit d-vitaminrik kost över midsommar, eftersom det varit dåligt med UV-exponering i Sverige hittills denna sommar.

3 kommentarer:

svenske floyd sa...

Sista meningen i första stycket är mycket bra. Om Carl Bildt hade varit uppsalafilosof hade han sagt det där, med bra rasp på "implicerar"!

Karl sa...

Tja, kanske det, fast jag har ganska svårt att alls föreställa mig honom sysselsatt med forskning på någon filosofisk institution.

svenske floyd sa...

Se det som ett möjligt fall av "coincidentia oppositorum".