fredag 16 oktober 2009

Norrländska intervall

Nu i veckan har det kommit en rapport där Sveriges kommuner och län jämförs med avseende på olika folkhälsovariabler(1), som fått uppmärksamhet i media. Aftonbladet publicerat ett par artiklar där olika norrbottniska kommuner framställs i dystra ordalag: en handlar om Arjeplog, som är den kommun i landet som har högst antal feta, 31 procent(2). De framhåller samtidigt att insjuknandet i hjärtinfarkt inte är så högt i kommunen, och de har fått medicinprofessorn Stephan Rössner, som bl.a. gett ut böcker om fetma och åderförkalkning, att spekulera i orsakerna till detta: ”De är ’fat but fit’. De jagar, åker skidor och rör på sig. Och alkoholkonsumtionen kan också vara en skyddsfaktor”, säger han. Ja, i rapporten har de tittat på hjärtinfarkter under perioden 2002–06, och i Arjeplog ligger incidensen på 622,5/100 000 invånare, vilket är något över vad som gäller för riket. Men Arjeplog är en kommun som hade 3146 invånare 31 december 2008 (Sveriges fjärde minsta kommun till folkmängden, samtidigt som den är Sveriges fjärde största till ytan), och konfidensintervallen för infarktincidensen, som också redovisas i rapporten, är breda: övre gräns ligger på 742,7, och om incidensen för Arjeplog låg där skulle den ha högre incidens än de allra flesta kommuner. När det gäller Aftonbladet skall man väl inte ha för höga förväntningar, men hade Rössner kollat upp detta, hade han nog inte sett behov av att ge den måttliga hjärtinfarktincidensen någon speciell förklaring.

En annan artikel handlar medellivslängden i Sveriges kommuner(3). Här ligger Överkalix i botten, med en medellivslängd på 73 år för män. Till artikeln finns ett foto på en gubbe i Överkalix med rollator framför en kombinerad blomsteraffär och begravningsbyrå, som kontrasteras mot ett foto på en golfspelande gubbe i Danderyd, kommunen med högst medellivslängd. I rapporten framgår att Överkalix också är den kommun som har högst hjärtinfarktincidens i landet (881,8). Men det är liksom Arjeplog en föga folkrik kommun med 3715 invånare, och det finns ganska stort utrymme för tillfälliga variationer även här. Men tittar jag på medellivslängden i Sveriges alla kommuner för perioden 2004–08(4), ser jag ett mönster med ett bälte av kommuner med kortlivad befolkning i nordöstra Norrbotten: Pajala, Övertorneå, Överkalix och Haparanda. Tre av de fyra kommunerna bildar bottenligan när det gäller medellivslängd bland män: Överkalix, Haparanda med 74,3 år och Pajala med 74,7 år. Det är siffror som överensstämmer med vad som gällde för riket på 80-talet.

(1) http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-10-17
(2) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5947679.ab
(3) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5912997.ab
(4) http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2008A01c/Be0101Medellivsl%c3%a4ngd%2004-08.xls

Inga kommentarer: