onsdag 28 oktober 2009

Finns vaccin mot dålig argumentation?

Nu handlar tidningarnas löpsedlar snart sagt varje dag om massvaccinationen mot den pandemiska influensan. Tydligen oroar sig folk från ansvariga myndigheter över att olika rykten om vaccinationens fördärvlighet kan leda till att fler än beräknat blir allvarligt sjuka(1). Det existerar definitivt mycket tokiga rykten om mordiska konspirationer och annat. Sådant går ofta inte att bemöta, även om det ibland backas upp med påståenden som är lätta att falsifiera, som att viruset måste vara artificiellt, då det innehåller genetiskt material från fem olika kända virusstammar, och virus inte skulle kunna korsas naturligt eftersom de inte har sex. Detta argument tar ju inte hänsyn till möjligheten av genetisk omsortering, om två virus av olika stammar infekterar samma cell. Om ett virus skapat på detta sätt cirkulerar i t.ex. en svinbesättning, kan det också omsorteras med ett virus från en tredje stam, så att vi kan få ett nytt virus med material från tre stammar etc. Influensa A-virus innehåller åtta gensegment som kan blandas på detta sätt.

När det gäller kritiken från Ann-Cathrin Engwall jag nämnde i mitt inlägg här 29 augusti, som går ut på att vaccinet inte ger samma immunsvar som genomgången infektion, och att en massvaccination som bromsar smittspridningen i första vågen kan komma att straffa sig i form av försämrad flockimmunitet mot framtida driftade varianter av pandemiviruset (givet att den globala cirkulationen av viruset inte går att stoppa, vilket verkar rimligt som det ser ut nu), har jag inte kunnat se att någon från någon myndighet, eller någon annan, ens kommit med något hederligt bemötande. Jan Liliemark från Läkemedelsverket vederlägger i Expressen något som kan se ut som en halmdockversion av Engwalls argument, att ”[v]accinet skadar immunförsvaret på sikt”(2). Via Krisinformation.se erkänner Smittskyddsinsitutet själva att infektion brukar kunna ge ”bredare och kanske starkare försvar” än vaccination, samtidigt som de betonar att vi inte kan veta vilken praktisk betydelse det kommer att få i detta fall(3).

Grunden till problemet skulle, enligt Engwall, framför allt vara att vaccinering (åtminstone med de vacciner som nu är aktuella) ger dålig cellmedierad immunitet och dåligt immunsvar på virusets mindre förändringsbenägna inre proteiner, där cellmedierad immunitet är nödvändig(4). Vaccinet Pandemrix, som används i Sverige, innehåller renat HA-protein, d.v.s. starkt förändringsbenäget ytprotein, från det aktuella pandemiviruset(5). Om myndigheterna skall göra troligt att den immunitet som uppnås med Pandemrix har en stabilitet jämförbar med den som uppnåtts med naturlig infektion, måste de presentera något argument för att en immunitet specifik för virusets andra proteiner troligen inte är så viktig, ens om det kommer en HA-driftad variant av pandemiviruset. Men det verkar vara magert med material som alls berör den typen av frågor. På Socialstyrelsens hemsida finns en rad olika dokument som rör åtgärder mot pandemin, men jag kan inte hitta något kunskapsunderlag där de t.ex. diskuterar olika typer av vacciner och deras immunologiska egenskaper.

Expressens medicinreporter Anna Bäsén skriver i sin blogg att ”med tanke på hur extremt trygghetsberoende och säkerhetsmedvetna vi svenskar är hade det sannolikt varit politiskt omöjligt att ta ett beslut om att bara vaccinera en viss del av befolkningen”(6). Ja, när vi dels har vårt pandemigarantiavtal, som slöts i en situation när vi inte hade en aning om vilka vacciner som skulle finnas tillgängliga i samband med nästa pandemi, och hur allvarlig pandemin skulle te sig, dels Expressen och andra medier, som ser till att haussa upp stämningen, hade myndigheterna löpt stor risk att hamna i en väldigt pressad situation om de inte erbjudit alla gratis vaccin, och det sedan inträffat t.ex. dödsfall bland friska barn nu i höst och vinter. Om en försämrad framtida flockimmunitet å andra sidan leder till ökad sjuklighet och dödlighet i influensa om några år, kommer det kanske inte alls att få samma uppmärksamhet, om situationen inte blir alldeles extrem. Jag känner inte till turerna mellan olika myndigheter, men när det gäller regeringen har de väl också vissa saker att tänka på till nästa höst.

Det är tänkvärt att Socialstyrelsen valt att rekommendera vaccination av riskgrupper och sjukvårdspersonal de första tre veckorna, samtidigt som studier visar på att det mest effektiva för att förhindra smittspridningen skulle vara att vaccinera barnen först(7). Även om beslut om prioritering fattades innan dessa studier förelåg, var det kanske inte någon speciellt långsökt hypotes. Kan det vara så att de olika myndigheternas specialister inte själva anser sig ha mycket till vetenskapligt stöd för att tro att en massvaccineringskampanj inriktad på att minimera smittspridningen i första vågen kommer att leda till minskade problem med influensa på sikt, och då försöker göra det bästa av en situation där kampanjen i sig är oundviklig av de nämnda politiska skälen?

(1) http://www.expressen.se/halsa/1.1758173/ryktena-pa-natet-kan-gora-fler-sjuka

(2) http://www.expressen.se/halsa/1.1758172/har-ar-lognerna-om-vaccinet

(3) http://www.krisinformation.se/web/Pages/Faq/ShowFaqWithLeftMenu____31562.aspx?FaqId=2242

(4) http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/Analyser/story/index.html

(5) http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/Pandemrix-H-832-PU-17-AR.pdf

(6) http://blogg.expressen.se/medicinbloggen/entry.jsp?messid=550455

(7) http://svt.se/2.115563/1.1744882/barn_far_vanta_trots_smittspridning

Inga kommentarer: