fredag 17 september 2010

Hårda villkor

Denna vecka har jag ägnat åt att lyssna på den amerikanske filosofen Robert Stalnaker, som hållit Wedbergföreläsningar i Stockholm. De filosofiska institutionerna i Stockholm och Uppsala arrangerar båda föreläsningar med någon internationell storhet inom filosofin, uppkallade efter några av de mest välkända av de filosofer som verkat vid respektive institution och numera är döda: Anders Wedberg i Stockholm och Axel Hägerström, Wedbergs lärare, i Uppsala.

Det Stalnaker nog är mest känd för, och som han också ägnade huvuddelen av dessa föreläsningar åt, är teorier om semantiken hos villkorssatser. Hur skall man tolka olika ”om...så”-förbindelser som förekommer i det naturliga språket? Det finns t.ex. fall där en s.k. indikativ villkorssats ter sig rimlig, fast en subjunktiv sats, sammansatt av samma delsatser, inte gör det, som i en omskriven typ av exempel han diskuterade: ”Om Shakespeare inte skrev Hamlet, gjorde någon annan det” (indikativ) tycks rimlig, fast ”Om Shakespeare inte hade skrivit Hamlet, hade någon annan gjort det” (subjunktiv) inte verkar vara det.

Förra gången det hölls Wedbergföreläsningar var det med Peter Singer, vilket jag skrev om i mitt inlägg här 30 maj 2008. Hans föreläsningar handlade om vårt moraliska ansvar för fattigdomen i världen, och man kan lugnt säga att den här veckans föreläsningar hade en smalare inriktning. Vid torsdagens föreläsning var det ett 15-tal åhörare, vilket väl hade varit ganska normalt för ett doktorandseminarium. Nästan alla var doktorander eller disputerade forskare. Om vi ser till Anders Wedbergs egen uppfattning om filosofin, tror jag nog att dessa föreläsningar skulle ha fallit honom bättre i smaken än Singers.

2 kommentarer:

svenske floyd sa...

Bra rubrik!

Karl sa...

Tja, nu kanske det blir hårdare villkor på många sätt i det här landet.