lördag 23 oktober 2010

Lugn, jag kommer

I senaste numret av nyhetsbrevet EPI-aktuellt varnar SMI för att vi nu till vintern kan få hit otrevlig H3N2-influensa, som riskerar att leda till hög dödlighet bland t.ex. äldre(1), ett ämne jag spekulerade litet kring här 12 augusti. De hänvisar till att denna typ börjat spridas i Mexico och Kina, och till att den ju var borta förra säsongen. I nyhetsbrevet hänvisar de också till en studie av immunitet mot den pandemiska H1N1, som visar att 80 procent av barnen i åldersgruppen 5–14 år, som tenderar att driva på smittspridningen, hade höga antikroppsnivåer. Ja, det innebär kanske också en konkurrensfördel för H3N2. Den 21 februari frågade jag mig också här om det inte varit dags för en intensiv H3N2-säsong vintern 2009/10, om inte pandemin kommit emellan. Kanske får vi det i stället denna vinter.

För min egen del hoppas jag i alla fall att någon H3N2 inte hinner orsaka en massa sjuklighet tills den 20 november, eftersom jag då skall disputera. ”Tyvärr, du får ställa in, för det fattas folk i betygsnämnden.” Några inhemska influensafall har inte hittats i Sverige den här säsongen, enligt senaste rapporten, som sträcker sig till och med förra veckan(2), och det är kanske osannolikt att ett utbrott skulle hinna utvecklas så snabbt. Men om det kyliga, torra väder vi har i stora delar av Sverige nu håller i sig, kan det vara gynnsamt för spridningen.

(1) EPI-aktuellt 42/2010, SMI 2010-10-21, http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/epi-aktuellt/epi-aktuellt-2010/epi-aktuellt-vol-9-nr-42-21-oktober-2010-/#p18417

(2) Influensarapport 41/2010, SMI 2010-10-21, http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/influensarapporter/sasongen-20102011/

Inga kommentarer: