fredag 14 mars 2008

Hurra för klantiga, olovliga experiment?

I Hongkong lät de nu i går bomma igen alla förskolor och småskolor i två veckor, efter att några barn som haft symptom på influensa dött. När jag först läste det blev jag litet betänksam. I denna artikel från 2006 av forskaren Edwin Kilbourne beskrivs hur de två senaste riktiga influensapandemierna, 1957 och 1968, både uppmärksammades i väst genom tidningsartiklar om utbrott i Hongkong. Som påpekas hade man dock på den tiden inte alls den övervakning och den kommunikation mellan Kina och väst som finns idag. I senaste rapporten uppger också Hongkong att de inte kunnat hitta några nya, hotfulla virus hos barnen, utan det har rört sig om kända A/H1- och A/H3-varianter som cirkulerat runt om i världen i månader. Hongkong har SARS 2003 i färskt minne, och vissa pratar om att det var en panikåtgärd att stänga skolorna så pass abrupt.

I Sverige har det varit ganska lugnt denna vinter, utan speciellt mycket A/H3, som brukar vara den besvärligaste varianten, men i t.ex. USA har de haft mycket besvär med H3 under de senaste veckorna. Kanske kommer det hit till nästa vinter, även om vi då har uppdaterat vaccin.

Många ser ju A/H5 som det stora pandeimhotet idag. Kilbourne påpekar att av 16 kända H-subtyper har bara H1, H2 och H3 orsakat kända, mänskliga pandemier, och han spekulerar i om de kan vara ”the default human subtypes”. Ja, om det skulle vara så att de är de enda typer som är kapabla att orsaka mänskliga pandemier, och en H-subtyp mot vilken det saknas immunitet är nödvändig för att det skall bli pandemi, är det väl egentligen bara H2, som dominerade 1957–68, som är ett allvarligt hot idag. H3 kom 1968, och H1 dominerade före 1957 och återkom i en lindrig variant 1977. Om H2 kom tillbaka skulle det kunna vara ett hot mot folk födda efter slutet av 60-talet. Det finns spekulationer om att det milda H1-viruset kom ut i samband med något hemligt experiment 1977, men kan det i så fall vara det skumma experimenterandet vi har att tacka för att det inte blivit någon allvarlig pandemi på fyrtio år, genom att yngre generationer fått grundläggande H1-immunitet på ett förhållandevis smärtfritt sätt?

1 kommentar:

Anonym sa...

Hejhej! Är förvisso inte speciellt insatt i H-subtyper för att riktigt kunna hänga med/uttala mig. Men till vilket syfte gjordes det där eventuella hemliga och skumma experimentet egentligen? Vet man det? Som hypokondriker/influensahatare får man då ändå ironiskt nog säga att det på något sätt måste ses som lyckat (såhär på långvarig sikt). GLAD PÅSK! :)