torsdag 9 december 2010

Fyrklöver

Av SMI:s senaste influensarapport (1), som gäller vecka 48 och publicerades idag, framgår att vi hade elva laboratorieverifierade fall av influensa förra veckan, vilket är fler än någon tidigare vecka denna höst. I SMI-publikationen ”Exploratory analysis of Swedish influenza data” från 2006(2), definieras olika modeller för att förutsäga hur influensasäsongen kommer att utvecklas. Bl.a. finns en enkel regel, som säger att influensan kommer att nå en topp ungefär sju veckor efter första veckan med fler än tio labbfall. Det skulle denna säsong innebära topp vecka 3, i januari 2011, vilket ligger relativt nära min nya planerade disputation.

Hittills har det också konstaterats fall av både den pandemiska A/H1N1v, A/H3N2 och B. Influensa B är inte, som influensa A, indelad i olika HxNy-subtyper, men det finns två olika grenar, av Victoria- och Yamagata-lika B-virus, och denna säsong har tydligen B-virus av båda typerna hittats i Sverige. Vi har alltså fyra olika virustyper, för vilka det gäller att infektion med en typ tycks ge obefintlig eller svag korsimmunitet mot infektion med någon av de andra, även om cellmedierat skydd mot interna virusproteiner, som i större eller mindre omfattning är gemensamma för olika subtyper, kanske i alla fall har en dämpande effekt på sjukdomen(3).

Det är ännu rätt tidigt under säsongen, och kanske kommer någon typ att bli dominerande. Om alla fyra typerna fortsätter cirkulera, innebär det att de flesta av oss (åtminstone i den mån vi inte vaccinerat oss nu i höst) löper måttlig risk att bli smittade och sjuka; det är nog ganska få som har uppdaterad immunitet mot alla. Under en säsong då t.ex. A/H3N2 är dominerande, kommer i stället de som inte infekterats med någon H3N2-variant på länge att löpa relativt hög risk. Om en typ dominerar säsongen, kommer få, om några, att drabbas av influensa mer än en gång under säsongen, även om de förstås kan drabbas av influensaliknande sjukdom orsakad av annat än influensavirus. Den som drabbas får färsk immunitet mot den aktuella typen, och den hinner knappast drifta så mycket under en säsong. Med fyra cirkulerande typer är det en annan sak. Infektion med en typ verkar som sagt inte innebära något vidare skydd mot de övriga. Om ens allmänna motståndskraft blir nedsatt efter en attack, kanske då t.o.m. risken att drabbas av någon av de andra ökar, och i värsta fall kan en person få influensa fyra gånger under säsongen, men den personen kommer å andra sidan att ha ett ganska robust skydd flera år framöver, i varje fall om ingen ny pandemi dyker upp.

(1) Influensarapport 48/2010, SMI 2010-12-09, http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/influensarapporter/sasongen-20102011/influensarapport-vecka-48-2010/

(2) Andersson, E. m.fl., Exploratory analysis of Swedish influenza data, SMI 2006, http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-rapportserie/ar-2006/exploratory-analysis-of-swedish-influenza-data-1-2006/

(3) Tamura, S. m.fl., Mechanisms of broad cross-protection provided by influenza virus infection and their application to vaccines, Jpn J Infect Dis. 2005, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16116250

Inga kommentarer: