torsdag 27 oktober 2011

Danmark, Japan och Kirgizistan

I förra inlägget skrev jag om internationella korrelationer mellan åldersspecifika dödstal i bröstcancer och andra orsaker bland kvinnor 2005. Det finns en positiv korrelation mellan bröstcancer och andra tumörsjukdomar i närliggande åldersgrupper och bröstcancer kring 50-årsåldern och kranskärlssjukdom och slaganfall i låg och hög ålder, men en negativ korrelation mellan bröstcancer i hög ålder och kärlsjukdomar. Jag tittade nu på data från senaste år för alla befolkningar med data över åldersspannet från 25–29 till 85– år tillgängliga under de senaste tio åren, totalt 61 befolkningar. Trenderna är likartade, som översta diagrammet nedan visar, även om det positiva sambandet mellan kärlsjukdomar och bröstcancer i åldersgrupperna runt 50 möjligen försvagas.

De samband som visar den starkaste negativa tendensen är mellan denna månads kampanjsjukdomar – slaganfall i den låga åldersgruppen (40–44 år) och bröstcancer i de höga åldersgrupperna. De båda nedre diagrammen visar hur denna korrelation ser ut för bröstcancer i åldern 75–79 år. Problemet med konstlade trender måste hållas i minnet, men det kan vara mindre än i åldersgrupperna över 80 år. Det mellersta diagrammet visar alla länder, och det nedersta visar det område där majoriteten av länderna hamnar, som bildar ett gytter i det mellersta diagrammet.

Bland de länder som har låg dödlighet i slaganfall finns alltså stor spridning när det gäller bröstcancerdödligheten. Inom det centrala området, som visas i nedersta diagrammet, som i stor utsträckning innefattar länder i Syd- och Västeuropa, Norden, Nordamerika och Australien är det svårt att se någon tydlig korrelation. Danmark, Irland, Skottland och flera av länderna i f.d. Jugoslavien är exempel på länder som utmärker sig genom relativt hög bröstcancerdödlighet. Länder med låg dödlighet i bröstcancer och relativt låg dödlighet i slaganfall, som syns i mellersta diagrammets nedre vänstra del, är t.ex. rikare länder i Östasien, som Japan, Sydkorea och Hongkong. Det som är slående är att det övre, högra hörnet är tomt. Bland de länder som har hög tidig dödlighet i slaganfall, vilket bl.a. innefattar många av länderna i f.d. Sovjetunionen, finns det knappast något land som har högre sen bröstcancerdödlighet än t.ex. Sverige. Den låga dödligheten i sen bröstcancer här, kan vara en följd av de effekter av ogynnsam miljö jag diskuterat här i tidigare inlägg. När det gäller det låga dödligheten i de östasiatiska länderna med hög livslängd, är det kanske däremot troligare att den beror på en genuin minskning av faktorer i miljön som kan orsaka bröstcancer.

Översta diagrammet (klicka för förstoring) visar Kendalls τ-korrelation mellan dödligheten i bröstcancer (ICD-9 174, ICD-10 C50) i åldersgrupperna på x-axeln och dödligheten i andra dödsorsaker (kranskärlssjukdom, IHD: ICD-9 410–414, ICD-10 I20–I25; slaganfall: ICD-9 430–438, ICD-10 I60–I69; andra tumörsjukdomar: ICD-9 140–239, ICD-10 C00–D48, utom bröstcancer enligt ovan) i åldersgrupperna 40–44 och 75–79 år, för kvinnor senaste år tillgängligt via WHO, för befolkningar med data tillgängliga 2001 eller senare. De nedre diagrammen visar korrelation mellan slaganfall i åldern 40–44 år och bröstcancer i åldern 75–79 år bland dessa befolkningar.
Index: 1. Albanien, 2. Armenien, 3. Australien, 4. Azerbajdzjan, 5. Belgien, 6. Bulgarien, 7. Canada, 8. Cypern, 9. Danmark, 10. England och Wales, 11. Estland, 12. Finland, 13. Frankrike, 14. Georgien, 15. Grekland, 16. Hongkong, 17. Irland, 18. Island, 19. Israel, 20. Italien, 21. Japan, 22. Jordanien, 23. Kazakstan, 24. Kirgizistan, 25. Kroatien, 26. Kuwait, 27. Lettland, 28. Litauen, 29. Luxemburg, 30. Makedonien (f.d.), 31. Malta, 32. Mauritius, 33. Moldavien, 34. Nederländerna, 35. Nordirland, 36. Norge, 37. Nya Zeeland, 38. Polen, 39. Portugal, 40. Rumänien, 41. Ryssland, 42. Schweiz, 43. Serbien, 44. Serbien och Montenegro (f.d.), 45. Singapore, 46. Skottland, 47. Slovakien, 48. Slovenien, 49. Spanien, 50. Sverige, 51. Sydkorea, 52. Tadzjikistan, 53. Thailand, 54. Tjeckien, 55. Tyskland, 56. Ukraina, 57. Ungern, 58. USA, 59. Uzbekistan, 60. Vitryssland, 61. Österrike OBS! Dödstal i IHD och slaganfall i: 1, 15, 30 och 45 överrapporterade genom dubbelräkning p.g.a. strukturen hos data rapporterade i ICD-9 (2011-12-25)!

Inga kommentarer: