torsdag 20 oktober 2011

I kampanjernas månad

Jag diskuterade här 20 och 25 september hur den relativa skillnaden i dödlighet mellan olika befolkningar kan variera beroende på åldern. Jag gav exempel med befolkningar som har relativt hög dödlighet i tumörsjukdomar i låga åldersgrupper, men låg dödlighet i höga åldersgrupper, vilket ställer till problem när man använder s.k. åldersstandardiserade tal för att jämföra befolkningarna som helhet.

I tabellerna visar jag samband mellan dödlighet i åldersgruppen 40–44 år och åldersgruppen 75–79 år för bröstcancer (BC: ICD-9 174, ICD-10 C50), kranskärlssjukdom (IHD, ischemic heart disease: ICD-9 410–414, ICD-10 I20–I25), slaganfall (S: ICD-9 430–438, ICD-10 I60–I69) och tumörsjukdomar generellt (T: ICD-9 140–239, ICD-10 C00–D48) för kvinnor och för de tre sista grupperna för män 2005, för de 47 befolkningar där dessa data finns tillgängliga via WHO. Det är fyra sjukdomsgrupper som har stor betydelse för sjuklighet och dödlighet i länder med hög livslängd, och där man också ofta diskuterat gemensam riskfaktorer. Just denna månad är det ju också dels Rosa bandet-månad, dels nationell strokekampanj i Sverige. Jag har med hjälp av R (1) beräknat Kendalls τ (för diskussion av detta mått och hur det tolkas, se (2)) för dödstalen i de olika orsakerna. Signifikanta positiva samband (p<0,05) visas i rött; signifikanta negativa samband visas i blått.

Kvinnor 2005
BC 75IHD 40IHD 75S 40S 75T 40T 75
BC 400,060,160,170,150,10,430,02
BC 75−0,002−0,12−0,19−0,130,080,53
IHD 400,520,430,480,5−0,12
IHD 750,460,550,43−0,13
S 400,540,36−0,23
S 750,39−0,19
T 400,03
Män 2005
IHD 75S 40S 75T 40T 75
IHD 400,620,540,530,37−0,13
IHD 750,430,490,3−0,09
S 400,660,38−0,11
S 750,37−0,05
T 400,14

Bröstcancerdödlighet bland kvinnor i åldern 40–44 år har alltså inga starka samband med några av de andra grupperna, förutom allmän tumördödlighet bland kvinnor i samma ålder; specifikt saknas samband med bröstcancerdödlighet vid 75–79 års ålder, som annars har samband med generell tumördödlighet i samma ålder, och generellt icke-signifikanta negativa samband med dödlighet i kärlsjukdomar både i låg och hög ålder. När det gäller kärlsjukdomarna finns däremot både samband mellan dödlighet i låg och hög ålder och mellan de båda sjukdomsgrupperna. Det finns inget samband mellan generell tumördödlighet vid 40–44 och 75–79 år, och negativa samband mellan kärldödlighet i båda åldersgrupperna och tumördödlighet vid 75–79 (signifikant för slaganfall i den yngre åldersgruppen). Däremot finns signifikanta positiva samband mellan tumördödlighet vid 40–44 och kärldödlighet i båda åldersgrupperna. För de sjukdomsgrupper som är inkluderade bland männen ser sambanden i stort sett likadana ut.

En tolkning är att en allmänt ogynnsam miljö (med t.ex. dålig sjukvård och hög inflammatorisk belastning) leder till hög dödlighet i både tumörer och kärlsjukdomar i låg ålder. Att det inte finns positiva samband med tumördödlighet i hög ålder och de andra kategorierna kanske då, som jag diskuterat tidigare, beror på att fler personer som är mottagliga för aggressiva tumörer överlever till hög ålder i mer gynnsamma miljöer, samtidigt som mottagligheten för kranskärlssjukdom och slaganfall finns hos nästan alla människor.

(1) R Development Core Team (2010). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, http://www.R-project.org

(2) Noether, G.E., Why Kendall Tau?, http://www.rsscse-edu.org.uk/tsj/bts/noether/text.html

Inga kommentarer: